Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Teresa Wawro

Data zgonu: 25.06.2018 r. Pogrzeb: 28.06.2018 r. Chodzież