Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Urszula Orzechowska

Data zgonu: 04.01.2018 r. Pogrzeb: 08.01.2018 r. Chodzież