Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Wojciech Janowicz

Data zgonu: 26.01.2020 r. Data pogrzebu: 30.01.2020 r.  Szamocin. Żył 65 lat.

Ceremonia pogrzebowa – godz. 11.00 w kaplicy na cmentarzu w Szamocinie.