Pomagamy rodzinom i przyjaciołom pochować bliskich

Zofia Rogińska

Data zgonu: 29.12.2017 r. Pogrzeb: 04.01.2018 r. Szamocin